Copyright 2018 - Custom text here
 
Részvétel feltétele:
Legalább alapképzésben, illetve főiskolai szintű képzésben szerzett mérnöki (üzemmérnöki) oklevél az alábbi szakokon:
  • építőmérnöki
  • vízépítő mérnöki
  • vízellátási és csatornázási

Más szakon szerzett mérnöki szakképzettség esetén, egyéni elbírálás alapján, kreditrendszerű felzárkóztató képzésben kell részt venni.

 
 
Ismertető
A szakképzés célja olyan közműfenntartási és üzemeltetési szakmérnökök képzése, akik korábban megszerzett felsőfokú szakképzettségük és szakismereteik birtokában
  • képesek a közművek szakterületén az építési, üzemeltetési, szakértői, tervezési, beruházási, közigazgatási és vállalkozói munkakörökben a legújabb szakmai- tudományos és fejlesztési eredmények követésére és alkalmazására,
  • specialisták: a vízi és energiaközművek fenntartásának és üzemeltetésének területén.
A végzettek olyan természettudományos, gazdasági és humán, valamint szakmai alapképzéssel rendelkeznek, mely képessé teszi őket az önművelésre, hogy az által mindenben eleget tudjanak tenni korunk megnövekedett szakmai igényeinek.